Mana - Traditional Products H μαnα είναι μία μικρή επιχείρηση που παράγει οργανικά βιολογικά προϊόντα. Το project είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των δημιουργικών γραφείων DesignClub & Bluetit studio.

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Για να δημιουργήσουμε το σύμβολο του λογότυπου κάναμε χρήση της εικόνας μια «μάνας» όπως αυτές ζούσαν στα ελληνικά χωριά την περίοδο κι όχι μόνο του 1950-1970. Απλοποιώντας την εικόνα αυτή, σχεδιάσαμε ένα σύμβολο εύκολο να αναγνωριστεί καθώς χρησιμοποιούμε μόνο το μαντήλι που έδεναν στα μαλλιά τους οι γυναίκες αυτές.

Το μαντήλι αυτό το χρησιμοποιούσαν όχι μόνο ως προστασία από το κρύο, αλλά και για να προστατεύουν τα φαγητά και τα άλλα προϊόντα που παρασκεύαζαν οι ίδιες από πτώσεις τριχών.

Για την τυπογραφία του λογότυπου χρησιμοποιήσαμε την Katsoulidis από την Cannibal fonts. Σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Κατσουλίδη και είναι χαρακτηριστικά ελληνικά στοιχεία. Πλησιάζει δε, σε τυπογραφικά στοιχεία που υπήρχαν εκείνη την εποχή (50-70).

Στη γραφή κάναμε χρήση του ελληνικού «μ» ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία είναι στα αγγλικά. Το ελληνικό γράμμα «μ» είναι ένα αναγνωρίσιμο στοιχείο στις δυτικές χώρες όπου και απευθύνονται τα προϊόντα της εταιρίας.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Μετά την λύση στο θέμα του λογότυπου είχαμε να λύσουμε αυτό των συσκευασιών των προϊόντων.

Έχοντας ως βάση μας το πώς καταλήξαμε στο λογότυπο αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι επίσης από εκείνη την εποχή. Τα υφαντά που ύφαιναν στους αργαλειούς οι γυναίκες της εποχής μεταξύ ’50-’60.

Με έμπνευση μας αυτά τα υφαντά δημιουργήσαμε για κάθε προϊόν και ένα ανάλογο υφαντό. Για το λάδι ένα κλαδί ελιάς, για το μέλι μια μέλισσα και ούτω καθεξής.

Παράλληλα δημιουργήσαμε διαφορετικά patterns που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο στις συσκευασίες, όσο και για τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας της εταιρίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Το τελικό στάδιο του σχεδιασμού περιελάμβανε τις συσκευασίες.

Σ’ αυτό θα έπρεπε να συνδυάσουμε τις εικονογραφήσεις με την τυπογραφία των επιγραφών καθώς και με τα όσα θα έπρεπε να επιβάλλονται βάσει κανονισμών.
Χρησιμοποιήσαμε δυο γραμματοσειρές στις επιγραφές. Μια για την ονομασία των προϊόντων και μια για την αναγραφή των συστατικών και λοιπών στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται σε αυτές.

Η γραμματοσειρά για την αναγραφή του ονόματος των προϊόντων έχει δημιουργηθεί καθαρά για να υπηρετήσει αυτό το σκοπό και σύντομα θα ολοκληρωθεί ως font. Με αυτή τη γραμματοσειρά δίνουμε συνέχεια στον «χειροποίητο» σκεπτικό όλων όσων δημιουργήθηκαν προηγουμένως.

Ως δευτερεύουσα γραμματοσειρά χρησιμοποιήσαμε μια sans serif, την Din. Αυτή μας βοήθησε να δείξουμε ότι η εταιρεία είναι σοβαρή και προσηλωμένη στον αρχικό της στόχο, την ανάδειξη Ελληνικών προϊόντων σε αναπτυγμένες χώρες.

μαnα is a family company that produces organic products in their own farms. The project is a collaboration between the visual communication design studios, DesignClub & Bluetit studio.

THE LOGO
For the brand marque we used the image of a mother from a village in Greece between 1950-1970. We simplify the image and create a marque easy to identify using mainly the headscarf and not other women characteristics. Women in 50s and 60s were always wearing a headscarf as a protection from cold and to protect the food and other goodies they were preparing from falling hair.

For the wordmark we used Katsoulidis font from Cannibal fonts. That font gives Greek aesthetic to the logo. Further more is a great example of Greek typography and reminds that period were those women lived (50s-60s). We used only one english letter in the typography ’n’. ‘a’ is the greek lower case but nowadays used also in English fonts. ‘μ’ is the Greek ‘m’ but recognizable to the west countries also. As a result we gave an international flair to a Greek word.

ILLUSTRATIONS
Reaching the problem of designing the labels for the products that Mana will produce we decided to go also with something from 50s and 60s tradition. And what is better than the Greek textiles those women were producing knitting on the loom. From rags to blankets those knitted textiles is traditional treasure.

The concept was to illustrate all the labels with that technique but digitally. We gather references from most of the raw materials of the products and we started giving them a knitted aesthetic. We also made different patterns with this technique based on old rags we found from our grannies.

LABELS
The last stage of this project was to create the labels of the products. We had to match the illustration with the typography and what we had to write on the labels.

We used two fonts on the labels. One for naming the product and a secondary font for all the additional information.

The font for the names is a handmade font. It has only Uppercase and lowercase and is still on going. With this font we gave a continuity to the knitting aesthetic of the illustrations and we reckon we succeeded.

As a secondary font we used Din, a sans serif font that provides seriousness and prestige to the product. The use is only for the additional information of the products, such nutrition facts and ingredients.


Mana - Traditional Products