T.E.I. OF ATHENS Aπό το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε μία σειρά από τρίπτυχα ενημερωτικά έντυπα για της σχολές και τα τμήματα αυτών. Το σκεπτικό μας ήταν να σχεδιάσουμε τα έντυπα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μία "φρέσκια" ενιαία οπτική ταυτότητα επικοινωνίας. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το γεωμετρικό σχήμα του τριγώνου, το οποίο συνδέεται με το τρίπτυχο της εκπαίδευσης του Πλάτωνα: λογική, αρμονία, ρυθμός, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα ενιαίο pattern για όλα τα έντυπα και στη συνέχεια να "παίξουμε" με συνδυασμούς χρωμάτων έτσι ώστε να ξεχωρίζουν οι σχολές και τα έντυπα των τμημάτων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και το σύστημα σήμανσης των σχολών, προκειμένου να υπάρχει και μία συνοχή με την υπάρχουσα ταυτότητα.

We have been asked from the TEI of Athens to design the trifold brochures for the schools and their departments. Our concept was to design an integrated and fresh visual communication identity. We used the geometrical shape of the triangle, in order to design a unified pattern for all the brochures and then we "played" with color combinations in order to individualize each brochure.

T.E.I. OF ATHENS