Το DESIGNCLUB είναι ένα δημιουργικό γραφείο με έδρα την Αθήνα. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οπτικής επικοινωνίας, σε συμβατικά και ψηφιακά μέσα για ένα ευρύ φάσμα πελατών σε διάφορους κλάδους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την μελέτη και τον σχεδιασμό branding, εταιρικής ταυτότητας, βιβλίων, περιοδικών, αφισών, web design και ό, τι έχει να κάνει με την οπτική επικοινωνία κάθε επιχείρησης.

Το DESIGNCLUB ιδρύθηκε το 1980 και από τότε απέκτησε μια εξαιρετική φήμη για την ποιότητα, το ύφος, και την αρτιότητα του σχεδιασμού στα έργα που αναλαμβάνει. Αντλώντας έμπνευση από τις απαιτήσεις του κάθε project, η ομάδα μας δίνει πάντα τον καλύτερο εαυτό της, με στόχο να εκφράσει, κάθε φορά, το μήνυμα σε ένα απλό, αλλά παράλληλα αποτελεσματικό τρόπο, που προωθεί το προϊόν και του δίνει ανταγωνιστικό εμπορικό πλεονέκτημα στην αγορά.


DESIGNCLUB is a design studio based in Athens, Greece. It offers complete services of visual communication design through conventional and digital means for a diverse range of clients across various industries. Our services includes creative direction, branding and identity design, book and magazine design, poster design, web design and everything that has to do with visual communication.

DESIGNCLUB established in 1980 and since then gained an great reputation for the quality, the style, and the design excellence in our projects. Drawing inspiration from the requirements of each project our team gives always the best of its knowledge, aiming to express any message in a simple but effective manner, that promotes the product with competitive commercial advantage in the market.